team logo

โรงเรียนธนาคารบ้านเวียงพาน

จังหวัดเชียงราย
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางสาวหทัยภัทร เทพสุรินทร์
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางขวัญผกา ปะทะดวง
คะแนนรอบแรก: 34.35


คะแนนโหวต: 670

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว

infographic

ปัจจุบันเงินมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตถือเป็นปัจจัยที่5 ก็ว่าได้ เพราะแต่ละวันล้วนต้องใช้เงินดังนั้นเงินที่เราได้มาแต่ละวันจำเป็นต้องแบ่งสันปันส่วนให้เหลือเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นเราเรียกกันว่าการออมการออมถือเป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งในชีวิต เป้าหมายจะกลายเป็นแค่ความฝันหากเราไม่มีความตั้งมั่นและอดทน แต่หากเราเก่งกาจการลงทุนเผื่อกรณีฉุกเฉินหรือฉลาดออมคือการออมอย่างถูกวิธีมีจุดมุ่งหมายชัดเจนซึ่งบางครั้งเราก็ต้องหนักแน่นต่อความเชื่อของตัวเองสุดท้ายแล้วเราจะพบปลายทางของเป้าหมายที่เราตั้งไว้อย่างแน่นอน