team logo

โรงเรียนบ้านริมใต้

จังหวัดเชียงใหม่
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางรัชฎา พวงศรี
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: น.ส.วรรณรัต สาระสุข
คะแนนรอบแรก: 0.008


คะแนนโหวต: 4

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว