team logo

โรงเรียนเพียงหลวง๕ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

จังหวัดชุมพร
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นายศิริศักดิ์ ปิดเมือง
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นาง วสา หลงละเลิง
คะแนนรอบแรก: 52.424


คะแนนโหวต: 2960

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว