team logo

โรงเรียนบ้านในวง

จังหวัดระนอง
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางนิภาพร ใจสุข และนางสาวใจเพชร พิศพักตร์
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางสาวผกามาศ เพชรวัง
คะแนนรอบแรก: 55.432
ดูผลงานในรอบสอง


คะแนนโหวต: 2637

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว