team logo

โรงเรียนบ้านช่องพลี

จังหวัดกระบี่
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางสาว อัมราวดี รุ่งเรืองศรี
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางภาวินี แก้วไฝ
คะแนนรอบแรก: 31.343


คะแนนโหวต: 145

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว