team logo

โรงเรียนพระนารายณ์

จังหวัดลพบุรี
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางอรชา พยัคฆ์ศิริ
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางยุพิน แข้โส
คะแนนรอบแรก: 2.203


คะแนนโหวต: 273

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว