team logo

โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

จังหวัดนนทบุรี
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางปิยะพันธ์ จำปาทอง
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: วีณา กลิ่นมะลิทอง
คะแนนรอบแรก: 54.37
ดูผลงานในรอบสอง


คะแนนโหวต: 2153

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว