team logo

โรงเรียนวัดท่าชุมนุม

จังหวัดอ่างทอง
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางรัตยา เงินแถบ
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางสาวพยุง หิรัญอนันต์สุข
คะแนนรอบแรก: 42.13


คะแนนโหวต: 388

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว