team logo

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

จังหวัดกรุงเทพมหานคร
คุณครูผู้รับผิดชอบ: ครูชลลดา สุขประเสริฐ
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นายนันตพันธ์ อินทร์จันทร์
คะแนนรอบแรก: 49.254


คะแนนโหวต: 1147

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว