team logo

โรงเรียนบ้านคั่นกระได

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางสาวสวรินทร์ ผุดเผือก
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางรัตนา อ่วมอ้อ และ นางสาวนรีรัตน์ อินพันทัง
คะแนนรอบแรก: 44.965


คะแนนโหวต: 6238

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว

โรงเรียนธนาคารบ้านคั่นกระได ร่วมกับ ธกส. สาขาประจวบคีรีขันธ์ นำหลักเศรษฐกิจพอเพียง

สร้างวินัยการออมให้นักเรียน ได้เรียนรู้การทำงานของธนาคารด้วยการปฏิบัติจริง

มีกิจกรรมส่งเสริมการออม เช่น ยอดนักออมประจำเดือน คูปองออมทรัพย์ลุ้นโชค

และส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน เช่น ชุมนุมยุวอาชีพ ทั้งนี้ ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณะครู

นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ ธกส.สาขาประจวบคีรีขันธ์ ที่สนับสนุน

และมอบสิ่งดีๆให้แก่โรงเรียนธนาคารบ้านคั่นกระได เพื่อสานฝันสู่ "โรงเรียนธนาคาร เก่งกาจ ฉลาดออม