team logo

โรงเรียนวัดหนองโรง

จังหวัดสุพรรณบุรี
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางรพีพรรณ ปานเจริญ
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางสาวเสารัตน์ เขาแก้ว
คะแนนรอบแรก: 37.4


คะแนนโหวต: 313

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว