team logo

โรงเรียนธนาคารวัดอุบลวรรณา

จังหวัดราชบุรี
คุณครูผู้รับผิดชอบ: น.ส.ศรัญญา มะลิฉิม
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นายโสภณ ดีประเสริฐ
คะแนนรอบแรก: 30.024


คะแนนโหวต: 19

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว