team logo

โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง

จังหวัดนครราชสีมา
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นายอรุณ วิมานะ
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางเตือนใจ ร่มพุฒตาล
คะแนนรอบแรก: 42.045


คะแนนโหวต: 329

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว