team logo

โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

จังหวัดชัยภูมิ
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางสไบแพร ยงเพชร
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางประทุมทิพย์ วงศ๋พรหมผู้ช่วยผู้จัดการสาขาภูเขียวและ นางชัชฏากร ชื่นบุญ พนักงานบริหารทั่วไป8
คะแนนรอบแรก: 42.145


คะแนนโหวต: 345

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว