team logo

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

จังหวัดราชบุรี
คุณครูผู้รับผิดชอบ: น.ส.เบญจมาศ ไม้จันทร์ดี
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: สถาพร อริญชโย
คะแนนรอบแรก: 51.231
ดูผลงานในรอบสอง


คะแนนโหวต: 15845

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว