team logo

โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม

จังหวัดสมุทรสาคร
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางสาววิรัตน์ อุบล
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางสาววีรนุช ปรีชาสุข
คะแนนรอบแรก: 36.663


คะแนนโหวต: 519

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว