team logo

โรงเรียนนางรองพิทยาคม

จังหวัดบุรีรัมย์
คุณครูผู้รับผิดชอบ: อาจารย์วรรณา อู๋ไพจิตร
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางสาวรัตน์ฐาภัทร สมบูรณ์รัตน์
คะแนนรอบแรก: 55.306


คะแนนโหวต: 2462

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว