team logo

โรงเรียนละลมวิทยา

จังหวัดศรีสะเกษ
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นายพีรณัฐ วันดีรัตน์
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางศรัญญา พรวิศวัสร์
คะแนนรอบแรก: 40.497


คะแนนโหวต: 80

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว