team logo

วัดแก่นจันทน์(จันทร์เอียงทับทิมราษฎร์บำรุง)

จังหวัดสมุทรสงคราม
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางพิมพ์ผกา พุกประเสริฐ
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางสาวเมทินี เทพอวยชัย
คะแนนรอบแรก: 33.17


คะแนนโหวต: 133

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว