team logo

โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)

จังหวัดราชบุรี
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นายนรากร คำโสภา
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางสาวมะลิณี พิพ์ประสิทธิ์
คะแนนรอบแรก: 33.008


คะแนนโหวต: 6

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว