team logo

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

จังหวัดศรีสะเกษ
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นายศักดิ์ดา​ พายุพัด
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางอภิณห์พร​ บรรเทิงนิธิวัฒน์
คะแนนรอบแรก: 40.902


คะแนนโหวต: 306

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว