team logo

โรงเรียนบางจานวิทยา

จังหวัดเพชรบุรี
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นายเฉลิม จำปาวิจิตร
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางรุจิรา สีเหลือง
คะแนนรอบแรก: 50.705


คะแนนโหวต: 9167

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว