team logo

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา

จังหวัดนครราชสีมา
คุณครูผู้รับผิดชอบ: พรพรรณ แก้วหาญ
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางสาวปุณณภา ชัยชนะ
คะแนนรอบแรก: 59.695
ดูผลงานในรอบสอง


คะแนนโหวต: 3168

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว