team logo

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางสาวเหมือนขวัญ จันทร์สนิท นางสาวสุภาพร คูประดิษฐานนท์
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางสาวรัตนา อ่วมอ้อ นางสาวนรีรัตน์ อินพันทัง
คะแนนรอบแรก: 35.563


คะแนนโหวต: 441

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว