team logo

โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

จังหวัดสมุทรสาคร
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางสาวกัญญา อนุสิทธุ์
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: วีรนุช ปรีชาสุข
คะแนนรอบแรก: 33.005


คะแนนโหวต: 4

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว