team logo

โรงเรียนธนาคาร บ้านกระเบื้องใหญ่

จังหวัดนครราชสีมา
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางรจนา เล้าสุริพงศ์
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางเตือนใจ ร่มพุดตาล
คะแนนรอบแรก: 46.944


คะแนนโหวต: 1117

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว