team logo

โรงเรียนบ้านหนองรี

จังหวัดกาญจนบุรี
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นายประกิต โชวงษ์
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: คุณปริศนา สุชาติพงศ์
คะแนนรอบแรก: 34.356


คะแนนโหวต: 279

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว