team logo

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดลำลูกบัว

จังหวัดนครปฐม
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางสาวสิริวรรณ ทองไถ่ผา
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางสาวนิลุบล ศรีกระจ่าง
คะแนนรอบแรก: 37.332


คะแนนโหวต: 260

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว