team logo

โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)

จังหวัดสุรินทร์
คุณครูผู้รับผิดชอบ: น.ส.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางไพวรรณ์ วงค์มา
คะแนนรอบแรก: 41.921


คะแนนโหวต: 309

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว