team logo

โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช

จังหวัดสุพรรณบุรี
คุณครูผู้รับผิดชอบ: ภัทรชา วัชราไทย
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: น.ส.อารีวรรณ เสียดขุนทด
คะแนนรอบแรก: 33.009


คะแนนโหวต: 7

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว